Projektligje miratuar ne mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 08 prill 2015

Postuar më: 8 Prill 2015

Projektligje  miratuar ne mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 08 prill 2015 V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR DISA NDRYSHIME  DHE SHTESA NË LIGJIN NR.10296, DATË 8.7.2010,  “PËR MENAXHIMIN FINANCIAR DHE KONT...


Projektligj i miratuar ne mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 01 prill 2015

Postuar më: 1 Prill 2015

Projektligj i miratuar ne mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 01 prill 2015 V E N D I M   PËR    PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR  DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.107/2014, DATË 31.7.2014, “PËR PLANIFIKIMIN DHE ...


Projektligj i miratuar ne mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 25 mars 2015

Postuar më: 25 Mars 2015

Projektligj i miratuar ne mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 25 mars 2015   V E N D I M   PËR   PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN  E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPË...


Projektligj i miratuar në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 18 mars 2015

Postuar më: 18 Mars 2015

Projektligj i miratuar në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 18 mars 2015   V E N D I M PËR   PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, PËRFAQËSUAR NGA KËSHILLI...


Projektligj i miratuar në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 11 mars 2015

Postuar më: 11 Mars 2015

Projektligj i miratuar në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 11 mars 2015   V E N D I M   PËR   PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR FALJEN E GJOBAVE  PËR MOSPAGIMIN NË AFAT TË KONTRIBUTEVE TË DETYRUESHME TË SIGURIMEVE S...


Projektligj i miratuar nw mbledhjen e Kwshillit tw Ministrave, 4 mars 2015

Postuar më: 4 Mars 2015

Projektligj i miratuar nw mbledhjen e Kwshillit tw Ministrave, 4 mars 2015     V E N D I M   PËR   PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË GRANTIT, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS S...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 25 shkurt 2015

Postuar më: 25 Shkurt 2015

  Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 25 shkurt 2015   V E N D I M PËR   PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E NDRYSHIMIT NR.4, TË MARRËVESHJES SË NDIHMËS PËR OBJEKTIVA ZHVILLIMI, ND...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e sotme të Këshillit të Ministrave, 11 shkurt 2015

Postuar më: 11 Shkurt 2015

Projektligje të miratuara në mbledhjen e sotme të Këshillit të Ministrave, 11 shkurt 2015   V E N D I M   PËR   PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË FINANCIMIT DHE PROJEKTIT, NDËRMJET REPUBLIKËS S...


Projektligj i miratuar ne mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 04 shkurt 2015

Postuar më: 4 Shkurt 2015

Projektligj i miratuar ne mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 04 shkurt 2015 V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR INVESTIMET STRATEGJIKE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË” Në mbështetje të neneve 81, pika 1, dhe 100, të Kusht...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e sotme të Këshillit të Ministrave, 28 janar 2015

Postuar më: 28 Janar 2015

Projektligje të miratuara në mbledhjen e sotme të Këshillit të Ministrave, 28 janar 2015 V E N D I M  PËR  PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIP...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 14 janar 2015

Postuar më: 14 Janar 2015

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 14 janar 2015 V E N D I M   PËR   PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË GRANTIT, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SH...


Projektligj i miratuara në mbledhjen e sotme të Këshillit të Ministrave, 29 dhjetor 2014

Postuar më: 29 Dhjetor 2014

Projektligj i miratuara në mbledhjen e sotme të Këshillit të Ministrave, 29 dhjetor 2014   V E N D I M   PËR    MIRATIMIN E SHTESËS SË TRETË TË KONTRATËS SË KONCESIONIT, NDËRMJET MINISTRISË SË ENERGJISË DHE INDUSTR...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 3 dhjetor 2014

Postuar më: 3 Dhjetor 2014

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 3 dhjetor 2014     V E N D I M  PËR  PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË S...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 26 nëntor 2014

Postuar më: 26 Nëntor 2014

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 26 nëntor 2014 V E N D I M   PËR   PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.8652, DATË 31.7.2000, “PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIM...


Projektligje të miratuar në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 19 nëntor 2014

Postuar më: 19 Nëntor 2014

Projektligj i miratuar në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 19 nëntor 2014:   V E N D I M   PËR   PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË HUASË, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE BANKËS ND...


Kontakte
Shkruaj Mesazh

Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët